SPSŠ Računalniški tehnik 1.letnik

Poklicne kompetence:

  • komuniciranje z uporabo strokovne terminologije s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij in tehniškega komuniciranja
  • izvajanje potrebnih nastavitev operacijskega sistema
  • oblikovanje, pripravljanje in arhiviranje osnovnih dokumentov in dokumentacije po predpisanih navodilih
  • iskanje podatkov v medmrežju in komuniciranje preko elektronske pošte
  • načrtovanje, spremljava in dopolnjevanje tehnične dokumentacije
  • izdelava in branje tehnične dokumentacije
  • uporaba priporočil za izdelavo tehnične dokumentacije 
  • uporaba računalniške programske opreme za izdelavo tehnične dokumentacije