SPSŠ Računalniški tehnik 2.letnik

Poklicne kompetence

 • pozna načine zapisovanja algoritmov,
 • pozna sintakso in semantiko programskega jezika Java,
 • pozna definicijo in uporabo enostavnih in sestavljenih tipov podatkov,
 • zna uporabiti programske ukaze.

Poklicne kompetence:

 •  algoritmično reševanje problemov
 • načrtovanje in izdelava preprostega programa
 • uporaba znanih rešitev na novih primerih
 • programiranje preprostih aplikacij na programirljivih napravah
 • izdelava preprostega logičnega vezja
 • programiranje programirljivih relejev
 • montaža in ožičenje programirljivih relejev (PLK)
 • izdelava preprostega krmilja
 • izdelava pisne dokumentacije o realiziranem krmilju