SPSŠ Računalniški tehnik 3.letnik

Poklicne kompetence:

  • algoritmično reševanje problemov
  • načrtovanje razvoja enostavnejšega programa
  • izdelovanje manjših delov (komponent) večjega programa
  • testiranje programov in izdelovanje dokumentacije

Poklicne kompetence:

  • nameščanje, posodabljanje in vzdrževanje spletnega portala
  • načrtovanje razvoja enostavnejše spletne aplikacije glede na zahtevo naročnika
  • izdelovanje manjših delov (komponent) večje spletne aplikacije (portala)
  • nameščanje, posodabljanje in vzdrževanje spletne aplikacije z uporabo novitet na tem področju
  • testiranje delovanja portala, beleženje rezultatov testiranja in poročanje o le-teh
  • izdelovanje dokumentacije, predstavitev in izobraževanje za uporabo spletnega portala ali aplikacije