Evropski projekt uvajanja senzorskih in brezžičnih tehnologij v kurikul elektrotehnike.